กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ซีเนล, แคทลีน พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบรรลุเป้าหมาย
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งซีเนล, แคทลีน
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. , การทำงาน- -เป้าหมายและวัตถุประสงค์. , การจัดองค์การ.
สำนักพิมพ์ยูเรก้า
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม