กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกครบรอบ 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หัวเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. , รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร. , สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - - รายงานประจำปี. , หนังสือที่ระลึก.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม