กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วลัยลักษณ์ สืบวิเศษ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการบริหารจัดการที่ราชพัสดุแบบภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในที่ราชพัสดุ
เลขเรียกกศ.333.9115
ผู้แต่งวลัยลักษณ์ สืบวิเศษ
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ -- ปัญหา. , การจัดการน้ำ. , น้ำท่วม.
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม