กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุรินทร์ พิศสุวรรณ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น
เลขเรียก923.2593
ผู้แต่งสุรินทร์ พิศสุวรรณ
หัวเรื่องสุรินทร์ พิศสุวรรณ. , นักการเมือง - - ชีวประวัติ. , ความสำเร็จ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาเซียน(asean)รู้ไว้ได้เปรียบแน่
เลขเรียก341.247
ผู้แต่งสุรินทร์ พิศสุวรรณ
หัวเรื่องอาเซียน. , สมาคมอาเซียน. , ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม