กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิภาส ศรีทอง พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคนแคระ
เลขเรียก
ผู้แต่งวิภาส ศรีทอง
หัวเรื่องนวนิยาย.
สำนักพิมพ์สมมติ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหมาหัวคน
เลขเรียก
ผู้แต่งวิภาส ศรีทอง
หัวเรื่องนวนิยาย. , นวนิยาย - - รางวัลซีไรต์.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม