กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ผุสดี นาวาวิจิต, ผู้แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง = Totto-Chan : the little girl at the window
เลขเรียก
ผู้แต่งคุโรยานางิ, เท็ตสึโกะ
ผุสดี นาวาวิจิต, ผู้แปล
หัวเรื่องวรรณกรรมสำหรับเด็ก -- ญี่ปุ่น.
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม