กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ,ผู้แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหัวที่หายไปของดามัชเซนู มงเตย์รู
เลขเรียก
ผู้แต่งตาบุคคี,อันตอนิโอ
นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ,ผู้แปล
หัวเรื่องนวนิยาย - - แปล. , นวนิยาย - - อิตาเลียน.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม