กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข่าวบางลำพู ประจำปี 2560
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์พิพิธบางลำพู
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ส่วนมาตรฐานระบบที่ราชพัสดุ สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระราชพิธีโสกันต์
เลขเรียกอ 929.8
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง , โสกันต์, พระราชพิธี , พระราชพิธีโสกันต์ , ผม - - พิธีกรรม , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - ไทย , เครื่องใช้ในพิธีกรรม - - ไทย , ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี
สำนักพิมพ์นพบุรีการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญที่ระลึกกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2542-2554 = Medals of the Rattanakosin Era A.D. 1999-2011
เลขเรียกอ 737.29593
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่องเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม