กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงาน ก.พ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง6 ปี ก.พ.ค. ก่อร่างสร้างฐาน
เลขเรียก351.98
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ
หัวเรื่องคุณธรรม
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
เลขเรียก351.264
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ
หัวเรื่องพระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม