กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จิราพร ปิ่นสุวรรณบุตร พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่จัดแสดง ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจิราพร ปิ่นสุวรรณบุตร
หัวเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - - ไทย. , เครื่องราชอิสริยยศ - - ไทย. , เหรียญกษาปณ์ - - ไทย. , ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทเครื่องกระเบื้อง
เลขเรียกPO018
ผู้แต่งจิราพร ปิ่นสุวรรณบุตร
หัวเรื่องทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน - - เครื่องกระเบื้อง , ภัณฑารักษ์ - - ปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม