กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บุญญาดา ช้อนขุนทด พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวาดภาพกราฟิกด้วย Illustrator CS4
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งบุญญาดา ช้อนขุนทด
หัวเรื่องอิลลัสเตรเตอร์ ซีเอส 4 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอินไซท์ Illustrator CS2
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งบุญญาดา ช้อนขุนทด
หัวเรื่องอิลลัสเตรเตอร์ซีเอส 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม