กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พีริยา พงษ์สาริกัน, แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๖ วีรกษัตริย์นักการทหาร: The Military King
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
Viano, John.
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ เล่ม ๗ สานสายใยอุ่นไอรัก: Un Ai Ruk: The Harmony of Thailand
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งพีริยา พงษ์สาริกัน, แปล
Viano, John.
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม