กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชาผู้เป็นที่รักของประชาชน
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
หัวเรื่องจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง - - รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯ
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
หัวเรื่องจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ , 2347 - 241 , , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์หจก.ทวิพัตร (2004)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม