กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองเทพ เคลือบพณิชยกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
เลขเรียก344.07
ผู้แต่งกองเทพ เคลือบพณิชยกุล
หัวเรื่องข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม