กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้เรื่องกฐิน
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่องกฐินและผ้าป่า. , พุทธศาสนา - - พิธีกรรม.
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่องธรรมเทศนา , เทศน์มหาชาติ
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา
เลขเรียก294.308
ผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่องเทศน์มหาชาติ , ธรรมเทศนา
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่องเทศน์มหาชาติ. , การสวดมนต์ - - พุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม