กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมศิลปากร พบจำนวนทั้งสิ้น 23 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง85 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
เลขเรียกสร
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องกรมศิลปากร - - การบริหาร. , กรมศิลปากร - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์ก151ห
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง93 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร
เลขเรียก353.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องกรมศิลปากร - - การบริหาร. , กรมศิลปากร - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับจดหมายเหตุ
เลขเรียก351.265
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องกฎหมาย -- ระเบียบ , จดหมาายเหตุ
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานรัฐ
เลขเรียก351.320
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องการเก็บรักษา -- เอกสาร
สำนักพิมพ์สำนักหอจดหมายแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องแต่งกายละครและการพัฒนา : การแต่งกายยืนเครื่องละครในของกรมศิลปากร
เลขเรียก792.026
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องละคร -- ไทย. , บทละครไทย. , ละครใน. , เครื่องแต่งกายละคร.
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน (ฉบับสื่อมวลชนต่างประเทศ)
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งศิลปากร, กรม
หัวเรื่องพระบรมศพ , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - พระบรมศพ , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ชีวประวัติ , จดหมายเหตุ , ประวัติศาสตร์ไทย , ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระ - - 2475-2559 - - พระบรมศพ
สำนักพิมพ์สายธุรกิจโรงพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉบับสื่อมวลชน (ฉบับสื่อมวลชนไทย)
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งศิลปากร, กรม
หัวเรื่องพระบรมศพ , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - - พระบรมศพ , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ชีวประวัติ , จดหมายเหตุ , ประวัติศาสตร์ไทย , ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระ - - 2475-2559 - - พระบรมศพ , ภูมิพลอ
สำนักพิมพ์สายธุรกิจโรงพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ. , จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5
เลขเรียก610.959
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องการแพทย์ - - ไทย. , แพทย์แผนโบราณ - - ไทย. , ยาสมุนไพร - - ไทย. , การรักษาโรค - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5 เล่ม 3.
เลขเรียก616.024
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องตำรับยาหลวง. , เวชศาสตร์. , ยาแผนโบราณ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งบวรเวท รุ่งรุจี และประทีป เพ็งตะโก, บรรณาธิการ
หัวเรื่องพระนครศรีอยุธยา - - ประวัติศาสตร์ , อุทยานประวัติศาสตร์ - - ไทย - - พระนครศรีอยุธยา , พระนครศรีอยุธยา - - สถานที่ท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการศึกษา
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องการศึกษา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เลขเรียกอ 390.22
ผู้แต่งอิสรีย์ ธีรเดช
หัวเรื่องพระเมรุมาศ
สำนักพิมพ์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์
เลขเรียกอ 390.22
ผู้แต่งอรวรรณ ทรัพย์พลอย, บรรณาธิการ
หัวเรื่องพระเมรุมาศ
สำนักพิมพ์สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนิพนธ์สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เลขเรียกอส
ผู้แต่งประทุม สิงหะ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์บพิธ
ปีที่พิมพ์2517
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งศิลปากร, กรม
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม 100 (ร้อย) เรื่องกรมศิลปากร
เลขเรียก702.88
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องกรมศิลปากร, สำนักโบราณคดี. , โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา.
สำนักพิมพ์แปลน โมทิฟ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพไตรภูมิ ฉบันกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องไตรภูมิ - - ภาพ. , วันเฉลิมพระชนมพรรษา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี
เลขเรียก294.31
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องไตรภูมิ 408 ภาพ. , ไตรภูมิ - - ภาพ. , วันเฉลิมพระชนมพรรษา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสารานุกรมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา , 2470 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสูจิบัตรวันอนุรักษ์มรดกไทย 2539
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์พรีสเกล
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
เลขเรียก719
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่องอุทยานแห่งชาติ. , การท่องเที่ยว - - ภูพระบาท.
สำนักพิมพ์ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม