กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรรณิการ์ พรมเสาร์, ผู้แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องป่าเจ็ดชั้น ปัญญาปราชญ์
เลขเรียก305.89
ผู้แต่งกรรณิการ์ พรมเสาร์, ผู้แปล
หัวเรื่องชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย. , วัฒนธรรมปกากะญอ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเร็วไม่ว่าช้าให้เป็น
เลขเรียก306
ผู้แต่งฮอเนอร์, คาร์ล
กรรณิการ์ พรมเสาร์, ผู้แปล
หัวเรื่องการใช้เวลาว่าง. , เวลา - - แง่จิตวิทยา. , การบริหารเวลา. , รูปแบบการดำเนินชีวิต.
สำนักพิมพ์มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม