กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีการขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่องชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน. , กฎหมายแรงงาน. , แรงงานสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินงานสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
เลขเรียกว 332.49
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่องสำนักบริหารเงินตรา.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดโรงกษาปณ์รังสิต
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่องชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน. , การประชาสัมพันธ์. , การสื่อสาร.
สำนักพิมพ์กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่องชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน. , แบบประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขานุการกรม กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม