กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิเชียร ศรีสุวิทธานนท์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามโครงการแปลงสินทรัพย์สินเป็นทุนประเภทสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ : กรณีศึกษาผู้เช่าราชพัสดุในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร
เลขเรียก
ผู้แต่งวิเชียร ศรีสุวิทธานนท์
หัวเรื่องการเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุน. , ที่ดิน. , ที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม