กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการขออนุญาตจดทะเบียนอาคารชุดพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
เลขเรียก
ผู้แต่งฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
หัวเรื่องอาคารชุด. , อาคารชุด - - ราคา.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงโดยวิธี Indexing
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
หัวเรื่องราคาประเมินที่ดิน. , ฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสำรวจและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง รอบบัญชีปี พ.ศ. 2551-2554 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
หัวเรื่องการประเมินที่ดิน.
สำนักพิมพ์สำนักราคาประเมินทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม