กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคัมภีร์ Photoshop CS 3
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
หัวเรื่องอโดบีโฟโตช็อบ. , คอมพิวเตอร์กราฟฟิก. , การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์พิมพ์ดี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโทรศัพท์ฟรี !! ผ่านอินเตอร์เน็ต
เลขเรียก004.678
ผู้แต่งวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
หัวเรื่องโทรศัพท์. , อินเตอร์เน็ต.
สำนักพิมพ์โปร-วิชั่น
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม