กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บารมี พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทีปังกรพระนามของพระพุทธเจ้าในอดีต 2 พระองค์
เลขเรียก294.318
ผู้แต่งบารมี
หัวเรื่องพระพุทธเจ้า.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็น {34}กระบือ{34}
เลขเรียก294.38
ผู้แต่งบารมี
หัวเรื่องพระพุทธเจ้า. , พระพุทธเจ้า - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็น {34}ผู้หญิง{34}
เลขเรียก294.38
ผู้แต่งบารมี
หัวเรื่องพระพุทธเจ้า. , พระพุทธเจ้า - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ ที่จะตรัสรู้ต่อจาก {34}เจ้าชายสิทธัตถะ{34}
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งบารมี
หัวเรื่องพระพุทธเจ้า. , พุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม