กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์
เลขเรียก506
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่องสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์
เลขเรียก506
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่องเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สวทช.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักวิจัยยอดเยี่ยม สวทช. ทุนและรางวัลส่งเสริมวิชาชีพนักวิจัย
เลขเรียก001.44
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่องนักวิจัย - - ไทย - - รางวัล. , นักวิจัย - - ไทย - - ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม