กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนา : พัฒนาการ แนวคิด สภาพการณ์ในสังคมไทย
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
หัวเรื่องการสื่อสาร. , สื่อมวลชน - - ไทย.
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วจอม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม