กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแปรรูปแปรเพื่อใคร
เลขเรียก338.925
ผู้แต่งณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ. , เศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสวัสดิการสังคมฉบับชาวบ้าน แนวคิด นโยบาย แนวทางปฏิบัติ
เลขเรียก362
ผู้แต่งณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
หัวเรื่องบริการสังคม.
สำนักพิมพ์เอดิสันเพรส โปรดักส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม