กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุชาติ ศรีสุวรรณ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตามหาคนในรูปภาพมงคลในหลวงกับประชาชน
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสุชาติ ศรีสุวรรณ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,2470 - - พระราชกรณีกิจ.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม