กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อุไรวรรณ สวัสดิศานต์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชินีของเราเรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งอุไรวรรณ สวัสดิศานต์
หัวเรื่องสิริกิติ์,สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-. , ไทย - - ราชินี. , ไทย (ภาคใต้) - - ปัญหาชายแดน.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม