กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระทรวงวัฒนธรรม
เลขเรียก353.7
ผู้แต่งสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
หัวเรื่องกระทรวงวัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตาลปัตร ฝีพระหัตถ์สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
หัวเรื่องตาลปัตร. , เครื่องประกอบสมณศักดิ์.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอิเหนา : บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
หัวเรื่องวรรณคดีไทย. , อิเหนา.
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม