กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จงชัย เจนหัตถการกิจ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเนื้อเซนกระดูกเซน
เลขเรียก294.392
ผู้แต่งจงชัย เจนหัตถการกิจ
หัวเรื่องนิกายเซน. , ปริศนาธรรม.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประตูที่ไร้ประตู
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งจงชัย เจนหัตถการกิจ
หัวเรื่องนิกายเซน. , ปริศนาธรรม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม