กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บรูพา ผดุงไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเกิดแต่กรรม 4
เลขเรียก294.342
ผู้แต่งบรูพา ผดุงไทย
หัวเรื่องกรรม. , การปฏิบัติธรรม.
สำนักพิมพ์ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเวลาเหลือน้อย 2 ตอน อารมณ์จิตสุดท้ายก่อนตาย
เลขเรียก294.356
ผู้แต่งบรูพา ผดุงไทย
หัวเรื่องความตาย. , วิญญาณ.
สำนักพิมพ์ภูมิบูรพา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม