กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธวัชชัย พืชผล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือ CEO MD GM BOSS ยุคใหม่
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งธวัชชัย พืชผล
หัวเรื่องนักบริหาร. , การบริหาร. , ผู้นำ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวยจากร้านอาหาร
เลขเรียก647.95
ผู้แต่งธวัชชัย พืชผล
หัวเรื่องร้านอาหาร.
สำนักพิมพ์Dดี
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม