กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสร้าง E-Learning แบบ Interactive สไตล์คุณด้วย CAPTIVATE
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งอุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล
หัวเรื่องแมโครมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม