กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานศาลปกครอง พบจำนวนทั้งสิ้น 30 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์เกท เวอร์ค
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง (พ.ศ.2544 - พ.ศ.2552) เล่มที่ 1
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่องศาลปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 2
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่องศาลปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 3
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่องศาลปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 4
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่องศาลปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 7
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่องศาลปกครอง - - ไทย. , ศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี , ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง. , ศาลปกครอง--คำวินิฉัย , กฎหมายปกครอง - - ไทย - - คดี , วิธีพิจารณาคดีปกครอง - - ไทย , การกระท
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 8
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่องศาลปกครอง - - ไทย , ศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , ศาลปกครอง - - คดีและการสู้คดี
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 9
เลขเรียกอ 342.0664
ผู้แต่งศาลปกครอง, สำนักงาน
หัวเรื่องศาลปกครอง - - ไทย , ศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การเพิมพ์
ปีที่พิมพ์2563
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉันของศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2556
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องสำนักงานศาลปกครอง. , ศาลปกครอง. , ศาลปกครอง - - คำวินิจฉัย.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2561
เลขเรียกสร 342.066
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจราณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551)
เลขเรียก345.528
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครอง
เลขเรียก343.040
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง. , ศาลปกครอง -- ประวัติ. , ศาลปกครอง -- การบริหาร. , ศาลปกครอง -- อาคาร. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์ดิน ดีไซน์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองปีที่ 1 เล่มที่ 1 (มีนาคม - ธันวาคม 2544)
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง. , คำพิพากษาศาล. , การพิจารณาและตัดสินคดี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครองประจำปี 2551
เลขเรียก343.04
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง- -การบริหาร.
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครองประจำปี 2559
เลขเรียกรายงานประจำปี 342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง - - ไทย. , ศาลปกครอง- - การบริหาร , ศาลปกครอง- - ผลงาน , ศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครอง - - รายงานการปฏิบัติงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิดพิชิตปมปัญหา by ลุงธรรม เล่ม 2
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องคดีปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิดพิชิตปมปัญหา by ลุงธรรม
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องคดีปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง. , ระเบียบปฏิบัติราชการ. , คำพิพากษาศาล. , กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย. , ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบบังคับ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2549
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ. 2550
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปหลักปฎิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2548 (ครึ่งปีหลัง)
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องสำนักงานศาลปกครอง. , ศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารพันปัญหาคดีปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องคดี - - การปกครอง.
สำนักพิมพ์มหาศาล มีเดีย เพรส
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชุด สารพันปัญหาคดีปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องกฏหมายปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
สำนักพิมพ์วูเนน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องคำพิพากษาศาล. , กฎหมายปกครอง. , ระเบียบปฏิบัติราชการ. , ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายระเบียบข้อบังคับ. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง. , กฎหมายปกครอง - - คดีและการสู้คดี. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง. , กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง. , ศาลปกครอง. , กฎหมายปกครอง -- คดีและการสู้คดี. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องความรับผิด (กฎหมาย). , ความรับผิดทางแพ่ง.
สำนักพิมพ์ธรรมดาเพรส
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม