กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จุมพล มั่นหมาย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2548 ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2548
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งจุมพล มั่นหมาย
หัวเรื่องหนังสือที่ระลึก.
สำนักพิมพ์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม