กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชูชีพ จิตร์อำไพ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฎิบัติราชการ กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งชูชีพ จิตร์อำไพ
หัวเรื่องการประเมิน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำประมาณและการติดตามประเมินผลการจัดเก็บรายได้ กรมธนารักษ์
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งชูชีพ จิตร์อำไพ
หัวเรื่องการเงิน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานลำดับที่ 1 เรื่อง การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมธนารักษ์ โดย นายชูชีพ จิตร์อำไพ ผู้ขอรับการประเมินในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
เลขเรียก
ผู้แต่งชูชีพ จิตร์อำไพ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานลำดับที่ 2 เรื่อง การจัดทำประมาณและการติดตามประเมินผลการจัดเก็บรายได้ กรมธนารักษ์ โดย นายชูชีพ จิตร์อำไพ
เลขเรียก
ผู้แต่งชูชีพ จิตร์อำไพ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2537
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งชูชีพ จิตร์อำไพ
หัวเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม