กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการวินัจฉัยการเปิดเผยข้อมลข่าวสาร พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำวินิจฉัย เรื่องอุทธรณ์ ปี 2548
เลขเรียก347.08
ผู้แต่งคณะกรรมการวินัจฉัยการเปิดเผยข้อมลข่าวสาร
หัวเรื่องอุทธรณ์. , ข้อมูลข่าวสารของราชการ. , ความลับของทางราชการ. , เสรีภาพทางข่าวสาร.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยเรื่อง อุทธรณ์
เลขเรียก347.0
ผู้แต่งคณะกรรมการวินัจฉัยการเปิดเผยข้อมลข่าวสาร
หัวเรื่องคำวิจฉัยของศาล. , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ - - อุทธรณ์.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม