กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ณรงค์วิทย์ แสนทอง พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องEQ ดี อารมณ์ดี ชีวิสดใส
เลขเรียก152.4
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องความฉลาดทางอารมณ์. , อารมณ์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องEQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส
เลขเรียก153.9
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องอารมณ์. , ปัญญา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSmarter Meeting : เทคนิคการประชุมที่เหนือชั้น
เลขเรียก658.456
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องการประชุม. , การบริหาร - - การประชุม.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องคำบรรยายลักษณะงาน. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ CEO อยากเห็น
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องการพัฒนาบุคลากร.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
หัวเรื่องทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร. , กาพัฒนาบุคลากร. , กาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
สำนักพิมพ์เอช อาร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม