กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโขง ชี มูล : ณ.ถิ่นแล้งน้ำไสจะไหลผ่าน ดินที่กร้านฤาทานใจที่ใฝ่ฝัน
เลขเรียก333.9162
ผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
หัวเรื่องแม่น้ำโขง. , แม่น้ำชี. , แม่น้ำมูล. , โครงการโขง ชี มูล. , การพัฒนาแหล่งน้ำ. , แหล่งน้ำ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ).
สำนักพิมพ์กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
เลขเรียก607.2
ผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
หัวเรื่องเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์พันนีพับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม