กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศิริวรรณ เสรีรัตน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ (ฉบับปรุงใหม่)
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
หัวเรื่องวิจัย - - ธุรกิจ.
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิจัยธุรกิจ : Business Research
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งศิริวรรณ เสรีรัตน์
หัวเรื่องธุรกิจ - - วิจัย. , วิจัย.
สำนักพิมพ์A.N. การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม