กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องถาม-ตอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องระเบียบปฏิบัติราชการ - - ไทย. , การบริการงานบุคคล - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องพัสดุ -- การจัดซื้อ. , พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องการจัดจ้าง. , การจัดซื้อ. , มติคณะรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือเวียน) ประจำปี 2546
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่องคณะรัฐมนตรี - - ประกาศ. , ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม