กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จารุวรรณ คงเเพชร พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำงบการเงินของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจารุวรรณ คงเเพชร
หัวเรื่องจารุวรรณ คงเพชร - - ผลงาน. , การผลิตเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดประมาณการต้นทุนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจารุวรรณ คงเเพชร
หัวเรื่องจารุวรรณ คงเพชร - - ผลงาน. , การผลิตเหรียญกษาปณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจารุวรรณ คงเเพชร
หัวเรื่องจารุวรรณ คงเพชร - - ผลงาน. , แบบประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม