กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งของโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เลขเรียกว 346.046
ผู้แต่งคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
หัวเรื่องโครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย , , โครงการบ้านมั่นคงชุมชนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 : กรณีศึกษา. , ความขัดแย้ง. , ชุมชนแจ้งวัฒนะซอย ,
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าที่จัดผลประโชยน์ 6 ว.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
หัวเรื่องคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ - - ผลงาน. , การประเมินผล.
สำนักพิมพ์ส่วนทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโชย์ 6 ว.
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
หัวเรื่องคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ - - ผลงาน. , การประเมินผล.
สำนักพิมพ์ส่วนทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม