กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุธรรม อารีกุล และคณะ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลงานการวิจัยในภาพรวมของประเทศระหว่างปีงบประมาณ 2535 - 2539
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสุธรรม อารีกุล และคณะ
หัวเรื่องวิจัย - การประเมิน.
สำนักพิมพ์วิฑูรย์การปก
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม