กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง{34}โกศ : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล
หัวเรื่องศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล - - ผลงาน. , พระโกศ. , ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}เครื่องอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล
หัวเรื่องศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล - - ผลงาน. , เครื่องราชอิสริยาภรณ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานเพื่อประเมินบุคคล
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล
หัวเรื่องศุภร ปิ่นศรีเพ็ชรกูล - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม