กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประชาคม ลุนาชัย พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลางทะเลลึก
เลขเรียก
ผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
หัวเรื่องนวนิยายไทย. , กลางทะเลลึก.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเขียนฝันด้วยชีวิต
เลขเรียก
ผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
หัวเรื่องเขียนฝันด้วยชีวิต. , นวนิยายไทย.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคง/กระ/พัน/ชาตรี
เลขเรียก
ผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
หัวเรื่องนวนิยาย.
สำนักพิมพ์ณ ดา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคนเล็กหัวใจมหึมา...มหาสมุทร
เลขเรียกรส
ผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , คนเล็กหัวใจมหึมา...มหาสมุทร.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิทานกลางแสงจันทร์
เลขเรียกรส
ผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง. , เรื่องสั้นไทย - - รวมเรื่อง.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในตลาดมีชีวี ในวิถีมีชีวิต
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งประชาคม ลุนาชัย
หัวเรื่องการท่องเที่ยว - - ไทย. , ตลาด - - แง่สังคม.
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม