กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เศรษฐวิทย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเก่งไวยากรณ์ได้ไม่ยาก :How to Master English Grammar
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์. , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 1 : How to Communicate in English
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์. , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับเอาไวยากรณ์มาเขียนมาพูด ภาค 2: How to Communicate in English
เลขเรียก425
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - ไวยากรณ์. , ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา.
สำนักพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชวนฝรั่งคุย : Let's Talk to Foreigners
เลขเรียก428.24
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การสนทนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษแบบฝรั่ง How to Speak English with Confidence
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งเศรษฐวิทย์
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - ตำราสำหรับชนต่างชาติ. , ภาษาอังกฤษ - - บทสนทนาและวลี. , การสนทนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เม็ดทราย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม