กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสื่อสารอย่างไรให้ครองใจลูกค้า : การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
เลขเรียก302.2
ผู้แต่งวุฒิพงศ์ ถายะพิงค์
หัวเรื่องการสื่อสาร. , การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ. , บริการลูกค้า.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม