กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียก607.2
ผู้แต่งกองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หัวเรื่องสิ่งประดิษฐ์. , นักวิจัยดีเด่น.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม