กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ตะวัน สาดแสง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสัญญาเตือนก่อนองค์กรล้มละลาย
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งตะวัน สาดแสง
หัวเรื่องการบริหาร. , การจัดการองค์กร.
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม