กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ ฉบับทันสมัย
เลขเรียก423.959
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
หัวเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ. , English language - - Dictionaries - - Thai. , Thai language - - Dictionaries - - English.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น : จนพูดได้คุยเป็น
เลขเรียก428.1
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ. , ไวยากรณ์.
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม